• 02-265-6599

ประกาศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

การรับสมัคร

  • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17-25 พฤศจิกายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
    เปิดเว็บไซต์ https://onep.thaijobjob.com/ หัวข้อ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่ไฟล์เอกสารด้านล่าง