• 02-265-6599

ข่าวรับสมัครงาน

img

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับเลือกเป็นพนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

img

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม