หมวดหมู่: โครงการเงินกู้ภาคเอกชน

สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของเขตประกอบการ อุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค และในส่วนของการปรับปรุงบ่อพักน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว (Polishing Pond) ดำเนินการโดย บริษัท สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียล พาร์ค จำกัด

สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของเขตประกอบการ อุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค และในส่วนของการปรับปรุงบ่อพักน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว (Polishing Pond) ดำเนินการโดย บริษัท สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียล พาร์ค จำกัด

11siameastern

สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบไบโอแก๊ส (Biogas) ดำเนินการโดย บริษัท นทีโภคภัณฑ์ จำกัด

สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบไบโอแก๊ส (Biogas) ดำเนินการโดย บริษัท นทีโภคภัณฑ์ จำกัด

10nateepokkapan

สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการปรับปรุงระบบบ้าบัดน้ำเสียและระบบดูดฝุ่นในโรงงาน ดำเนินการโดย บริษัท มาร์เบล็กซ์ จำกัด

สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการปรับปรุงระบบบ้าบัดน้ำเสียและระบบดูดฝุ่นในโรงงาน ดำเนินการโดย บริษัท มาร์เบล็กซ์ จำกัด

9marblex

สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการติดตั้งหอเผาภายใน (Enclosure Ground Flare) ของบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการติดตั้งหอเผาภายใน (Enclosure Ground Flare) ของบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

8olifin

สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการติดตั้งระบบควบคุมปริมาณไฮโดรคาร์บอนออกสู่บรรยากาศ ดำเนินการโดย บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินอล จำกัด

สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการติดตั้งระบบควบคุมปริมาณไฮโดรคาร์บอนออกสู่บรรยากาศ ดำเนินการโดย บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินอล จำกัด

7tankterminal

สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้าเสียโดยการเพิ่มหน่วยบำบัดน้าเสียแบบไม่ใช้อากาศ ดำเนินการโดย บริษัท สยาม มิตซุย พีทีเอ จ้ากัด

สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้าเสียโดยการเพิ่มหน่วยบำบัดน้าเสียแบบไม่ใช้อากาศ ดำเนินการโดย บริษัท สยาม มิตซุย พีทีเอ จ้ากัด

6siammissui