เอกสารประกอบ งานสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเงินกู้เอกชน “แหล่งเงินทุนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม”

งานสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเงินกู้เอกชน “แหล่งเงินทุนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม”
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ โรงแรม นิวซีซั่น จังหวัดสงขลา

1-20190307

2-20190307

3-20190307

Attachments

Updated: มีนาคม 7, 2019 — 10:21 am