สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของเขตประกอบการ อุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค และในส่วนของการปรับปรุงบ่อพักน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว (Polishing Pond) ดำเนินการโดย บริษัท สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียล พาร์ค จำกัด

สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของเขตประกอบการ อุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค และในส่วนของการปรับปรุงบ่อพักน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว (Polishing Pond) ดำเนินการโดย บริษัท สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียล พาร์ค จำกัด

11siameastern