ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

List-of-eligible-candidates-for-the-second-2562-1

Updated: มิถุนายน 27, 2019 — 10:18 am