ขอเชิญชมนิทรรศการ การดำเนินโครงที่ได้รับการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ในงาน Concrete Asia 2017

“สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม” ขอเชิญชมนิทรรศการ การดำเนินโครงที่ได้รับการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ในงาน Concrete Asia 2017 ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2560 ณ อาคาร 5 และลานกลางแจ้ง ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ นอกจากจะได้มมชุดนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน แล้ว ผู้เข้าร่วมงานยังจะได้รับชมการแสดงสินค้าเครื่องจักรกลหนัก เครื่องมือ อุปกรณ์ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ทางด้านคอนกรีต ตลอดจน การประชุมสัมมนาระดับนานาชาติของอุตสาหกรรมคอนกรีตและอุตสากรรมก่อสร้าง อีกด้วย

เข้าชมเว็บไซต์ : http://concrete-asia.com/