การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 2/2563

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม 603​ ชั้น​ 6​ อาคาร สผ. ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings

เว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม :http://envfund.onep.go.th/

เฟซบุ๊กกองทุนสิ่งแวดล้อม :https://web.facebook.com/envfund.onep/

E-mail กองทุนสิ่งแวดล้อม :envifund.onep@hotmail.com

Updated: เมษายน 29, 2020 — 9:36 am